BulBakalımBul.com

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ve İLETİŞİM İZNİ

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası (bundan sonra "GİZLİLİK POLİTİKASI" olarak anılacaktır.) Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup; Kullanıcı Sözleşmesi'nin kabulü ile birlikte işbu GİZLİLİK POLİTİKASI da kabul edilmiş sayılmaktadır.

İşbu GİZLİLİK POLİTİKASI'nın amacı Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. tarafından yöentilmekte olan bulbakalimbul.com adlı SİTE'nin kullanımı sırasında elde edilen ya da üçüncü kişilerden alınan kişisel verilen kullanım koşullarına ilişkin usul ve esasları tespit etmektir.

Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.'nin 'nin online alışveriş platformu olan "bulbakalimbul.com'', üyelerine daha iyi hizmet verebilmek ve en iyi deneyimi sunmak amacıyla 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde kişisel verilerinizi toplamaktadır.

Kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla, "bulbakalimbul.com'' sitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki Sayfanızdan erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

İşbu GİZLİLİK POLİTİKASI'nın kabulü ile birlikte tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz size çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.'nin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

"bulbakalimbul.com'', işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, "bulbakalimbul.com'' websitesine/mobil sitesine ilk defa giriş yaptığınızda veya mobil uygulamasını telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde "açılır pencere (pop-up ekran)" ile verilecektir. Çerezler, "bulbakalimbul.com'' web Sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamayı cep telefonunuza yüklediğinizde veya mobil sitesi'nden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.

"bulbakalimbul.com'', size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. "bulbakalimbul.com'', çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.

"bulbakalimbul.com'', web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

"bulbakalimbul.com" da yer alan çerezler;

1- Yaptığınız tercihleri ve sizi hatırlayarak parolanızı kaydederek oturumuzun sürekli açık kalmasını sağlar ve sizi her defasında parola girme zahmetinden kurtarır.

2- SİTE'ye nereden bağlandığınız, hangi içerikleri görüntülediğiniz de dahil olmak üzere SİTE'yi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanılır.

3- "bulbakalimbul.com'', çerezler yoluyla elde edilen bilgileri üyelerimizden topladığımız kişisel verilerle eşleştirir. İlgi alanlarınıza uygun içerik ve reklamları, size özel kampanyaları sunar. Daha önce istemediğiniz içerik ve fırsatları bir daha sunmaz.

Kişisel verilerin korunması, Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. için önemli bir konu olup; Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.'nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş., işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni'nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni'nin "bulbakalimbul.com'' sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni'ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler.

İşbu GİZLİLİK POLİTİKASI'nın yorumlanmasından ve uygulanmasından doğan her türlü hukuki ihtilaf halinde Türk Hukuku uyulanacaktır. İşbu GİZLİLİK POLİTİKASI'nınyorumlanmasından ya da uygulanmasından doğabilecek her türlüihtilaf halinde, ANKARA ili tüketici hakem heyetleri'nin ve mahkemeleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.