Bul Bakalım Bul

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ  

1.                TARAFLAR

1.1.            İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi Karakoyunlu Caddesi No: 4 Sincan/ANKARA adresinde bulunan Aracı Hizmet Sağlayıcı (“AHS”) NUİTEX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş (“Nuitex”) ile işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda onaylayacak olan üye ("Üye") arasında akdedilmiştir.

1.2.            Nuitex ve Üye işbu Sözleşme'de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.   


2.                SÖZLEŞME'NİN AMACI VE KAPSAMI

2.1.            İşbu Sözleşme’nin amacı, Websitesi üzerinde Nuitex ya da Nuitex’in belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Üyeler'in yararlanmasına ilişkin şartların ve Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2.            Nuitex, sahibi olarak işletmekte olduğu  www.insaatsepetim.com alan adlı elektronik ticaret platformunda kurulu sanal pazaryerinde Üyeler'i Satıcılar ile alışveriş yapma amacıyla bir araya getirmektedir. Nuitex, Websitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmayıp, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan bir aracı hizmet sağlayıcıdır.

2.3.            Üye, Nuitex tarafından yönetilmekte olan www.insaatsepetim.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olarak bu platformda Satıcılar tarafından Sanal Mağazalar'da satılan ürün ve/veya hizmetleri alıcı sıfatıyla satın alabilecektir. Üyeler ile Satıcılar aralarındaki alım satım ilişkisi işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemekte olup, Nuitex'in Satıcı ve Üye arasındaki satım ilişkisinden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.4.            Satıcı, İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ile Nuitex’i, kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin Nuitex’e yapılması ile Alıcıların ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

2.5.            İşbu Sözleşme kapsamında Üye, ticari ve mesleki amaçlarla alım satım işlemlerinde bulunduğunu, işlemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un kapsamına girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  


3.                TANIMLAR

3.1.            İşbu Sözleşmede;

3.2.            Platform: Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları Nuitex’e ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler"in sunulmakta olduğu www.insaatsepetim.com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulamayı ve Satıcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği özel sanal sayfayı ifade eder.

3.3.            Hizmet/Hizmetler: Satıcıların ürün/hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla Nuitex tarafından Platform’da sunulan; ilan yayınlama, satışa aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder.

3.4.            Alıcı: Aracı hizmet sağlayıcı ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında Web sitesine üye olan ve Satıcı tarafından Web sitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

3.5.            Satıcı: Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi Üye’yi ifade eder.

3.6.            İş Günü: Pazar ve Resmi Tatiller hariç haftanın diğer günlerini ifade eder.

3.7.            Kullanıcı: Web sitesine erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

3.8.            Sanal Mağaza: Aracı hizmet sağlayıcının web sitesi üzerinde aracı hizmet sağlayıcının prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı’lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar’ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

3.9.            Satıcı Ofisi: Satıcı’nın, aracı hizmet sağlayıcısı tarafından Web sitesinde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

3.10.          Web Sitesi: Mülkiyeti aracı hizmet sağlayıcısına ait olan ve aracı hizmet sağlayıcısının işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.insaatsepetim.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.  


4.                ÜYELER'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1.            Üye olabilmek için, öncelikle işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanması ve Ek-1'de bulunan “Üyelik İçin Gerekli Belge Listesi”nde yer alan belgelerin tam ve eksiksiz olarak temin edilmesi gerekmektedir. Üye tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, Nuitex’in Üye'nin başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Üye, Hesap Bilgileri Sayfası'nda bulunan üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Üye tarafından gerçeğe uygun olmayan bilgilerin verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Üye sorumlu olacaktır. Tüzel kişi Üye adına işlem yapmaya yetkili kişiler kayıt esnasında ilgili formda bildirilecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Nuitex nezdinde Üye'yi temsilen yapılmış kabul edilecektir. Ek olarak, Üye'nin Ek-4'te yer alan Kurumsal Üyelik Taahhütnamesi sözleşmenin ayrılmaz parçası olup sözleşmeye onay verilmesi ile birlikte söz konusu taahhütün de verilmiş olduğu kabul edilir.

4.2.            Üye'nin başvuru esnasında bildirmiş olduğu e-posta adresine ve cep telefonu numarasına, kimlik doğrulama amacıyla bir kod veya doğrulama bağlantısı gönderilecektir. Üye tarafından 24 (Yirmi Dört) saat içerinde doğrulanmayan e-posta adresleri ve cep telefonu numaraları Nuitex tarafından kabul edilmeyebilir. Üye, söz konusu doğrulamayı yapmasının ardından, ilgili e-posta adreslerinin ve cep telefonu numaralarının kendi ticari işletmesine özgülenmiş ticari işletmenin iletişim bilgileri olduğunu ve bunlardan yapacağı doğrulama ve iletişimin kendi sorumluluğunu doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

4.3.            Üye, kendisine ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (On Beş) gün içinde, Nuitex’e bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

4.4.            Üye, Websitesi’ne üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; hesap bilgilerinin yer aldığı sayfaya erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliğini sağlama tamamen Üye'nin sorumluluğunda olup, Üye kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.

4.5.            Üye, Websitesi'ni hukuka ve ahlaka aykırı olarak; bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla; virüs veya Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılmasına sebep verecek bir şekilde kullanmayacaktır. Üye ayrıca, Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacak, Nuitex'in önceden yazılı izni alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanmayacak ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamını veya bir kısmını izinsiz kopyalamayacak, yayınlamayacak veya kullanmayacaktır.

4.6.            Üye, işlemlerini Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını Websitesi'ne robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.7.            Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik, idari ve fiziki tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınmasından sorumludur. Ek olarak, Üye, Websitesi’ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin madde 6.5'inin uygulanacağını kabul eder.

4.8.            Nuitex, Üyeler ile Satıcılar arasındaki satış sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, Satıcı’yı malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; Üye'yi ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı koruma amaçlı “Ödeme Koruma Sistemi” hizmeti sunmaktadır. Ödeme Koruma Sistemine göre Üye ürünü satın aldıktan sonra, ürün bedeli Satıcı adına ve hesabına Nuitex tarafından Üye'den tahsil edilir ve havuz hesabına aktarılır. Üye, Ödeme Koruma Sistemi'ne ilişkin tüm hüküm ve şartlara Websitesi üzerinden erişim sağlayarak bunları anladığını, bunlara uygun davranacağını ve Nuitex'i söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder.

4.9.            Üye, Nuitex ve Nuitex'in yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından, Websitesi, e-posta, çağrı merkezi, telefon, SMS (kısa mesaj) ve diğer her türlü iletişim kanalları aracılığıyla kendisine gönderilecek her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama içerikli iletiye ve yapılacak diğer her türlü bildirime onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10.          Üye, Websitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi'nde yer alanlar da dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Nuitex'in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.11.          Üye, Websitesi üzerinden herhangi bir Satıcı'dan ticari ve mesleki amaçlarla yapacağı alımlarda akdedilecek satış sözleşmelerinde Nuitex’in taraf olmadığını; kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki mevzuat kapsamında sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Sanal Mağazası'nda sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

4.12.          Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, Sözleşme'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.13.          Üye, siparişi verirken ürünleri teslim alması için başka kişilerin isimlerini verebilecek ve bu teslimat kişisini Nuitex’e beyan edecektir. Ürünlerin Üye tarafından bildirilen kişiler tarafından teslim alınması ve teslimi gösterir belgede hasarlı teslime ilişkin bir kayıt olmaması durumunda, Üye, ürünlerin kendisine teslim edilmediği, eksik veya hasarlı teslim edildiği iddialarında bulunamayacaktır.

4.14.          Üye, satın almış olduğu ürün/hizmet bedelini Ek-2’de yer alan ödeme yöntemleri ile öder.

4.15.         Nuitex, her bir ürün kategorisi için bir seferde sipariş verilebilecek asgari miktarları belirlemektedir. Satıcılar, belirtilen asgari satış miktarının altında kalan siparişleri kabul etmemektedirler. Üye'nin ürünleri sipariş ederken asgari satış miktarının üzerinde sipariş vermesi ancak sipariş sonrasında çeşitli sebeplerle (Satıcı'nın stoklarında yeterli ürün bulunmaması, gönderilen ürünlerin bir kısmının ayıp sebebi ile iade edilmesi gibi) bu miktarın asgari satış miktarının altına düşmesi sonucunda Üye'nin siparişi tamamen iptal edilebilecek ve teslim edilmiş ürünlerin iadesi talep edilebilecektir.

4.16.          Üye'nin teslimat ve ayıplı ifaya ilişkin hak ve yükümlülükleri Ek-3'te yer almaktadır.  


5.                NUİTEX'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.            Nuitex, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen Üye’ye ait kişisel ve ticari bilgileri kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir. Nuitex’in, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması, kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabileceği ve tahsilat yöntemleri kapsamında gerekli analizlerin yapılabilmesi adına bankalarla paylaşılması da dâhil olmak üzere belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla verileri üçüncü kişilere açıklayabileceği Üye tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Bu anlamda Üye, kendine ait bilgilerin Nuitex tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza göstermektedir.

5.2.            Nuitex, Üye tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen kişisel ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır.

5.3.            Nuitex'in Websitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle, Nuitex, Websitesi'nde yer alan ve Satıcılar tarafından yayınlanmamış hiçbir ürün, görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Nuitex, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Böyle bir kapatma ya da silme durumunda Üye, her ne isim altında olursa olsun Nuitex'den herhangi bir tazminat talep edemez. Üye, Websitesi'nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Nuitex'in ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal ederse, Nuitex'e ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

5.4.            Nuitex, yürürlükteki mevzuat uyarınca kanunen yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin Nuitex nezdinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler Üye ile Satıcı arasında çıkan uyuşmazlıklarda, tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa konu işleme taraf olabilecek diğer Üyeler'e veya Satıcılar'a iletebilecektir.

5.5.            Nuitex'in bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, Nuitex söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. Nuitex'in bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.

5.6.            Nuitex'in, Websitesi'nin, Websitesi'ndeki ürün, hizmet veya kategorilerin tanıtımları için düzenlediği veya Nuitex’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişiler tarafından düzenlenen kampanyaların ve bu kapsamda üretilen kuponların, hediye çeklerinin veya puanların kötüye kullanıldığının tespiti halinde, Nuitex söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. Nuitex'in bu kişiler hakkında durumun niteliğine göre yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.  


6.                SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

6.1.            İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

6.2.            Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme'yi her zaman feshedebilir.

6.3.            Taraflar'dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

6.4.            Taraflar işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde Nuitex'in Sözleşme'yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında Nuitex, Sözleşme'yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde Nuitex Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır.

6.5.            Üye, işbu Sözleşme'nin hükümlerinden birini ihlal etmesi sebebiyle Nuitex'in doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Nuitex'in herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Nuitex'in söz konusu hakkını kullanması Nuitex'in Sözleşme'yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Nuitex Sözleşme'yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

6.6.            Üye, Nuitex aleyhine herhangi bir yasal takibin başlatılması veya kanunen yetkili makamlar tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde gerekli tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Aksi halde Üye doğabilecek her türlü zarara karşı Nuitex'in tüm zararlarını tazmin etme yükümlülüğü altında olacaktır.  


7.                SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER

7.1.            Üye, işbu Sözleşme ve eklerini elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme'nin hükümleriyle bağlı olacaktır. Nuitex, işbu Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir.

7.2.            Söz konusu Sözleşme değişiklikleri Nuitex tarafından Üye'nin Websitesi’ne üye olurken bildirdiği elektronik posta adresine değişikliğe ilişkin bildirim gönderilmesi veya Websitesi'nde değişikliğin yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7.3.            Nuitex Sözleşme'nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Üye'ye bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve Nuitex tarafından uygulanan kampanyaların detayları Nuitex tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. Nuitex, Üye'nin Websitesi’ne üye olurken bildirdiği elektronik posta adresine elektronik posta veya gerekli hallerde fiziki posta adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla Üye ile iletişim kuracaktır. Üye'nin elektronik posta adresine elektronik posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Üye elektronik posta adresini düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Üye'nin Websitesi’ne üye olurken bildirdiği iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda, derhal değişikliğin yazılı olarak Nuitex’e bildirilmesi veya değişikliğe ilişkin hesap bilgilerinin bulunduğu sayfadaki kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir. Aksi halde, Nuitex’in Üye’nin bildirmiş olduğu son iletişim adresine yaptığı bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

7.4.           Karşı Taraf'ın temerrüdüne, Sözleşme'nin feshine ve Sözleşme'den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme'nin madde 7.3'ü uygulanacaktır.  


8.                GİZLİLİK

8.1.            Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. Taraflar, Gizli Bilgi niteliğindeki bilgilerin gizliliğini sağlayacak ve Gizli Bilgi’nin sahibi Taraf'ın önceden yazılı onayının alınması veya söz konusu açıklamanın kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacaklardır. Nuitex'in Gizli Bilgi'yi Üye ile Satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Taraf’ın yasal haklarını kullanabilmesi amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Taraf’a iletebilme hakkı saklıdır.

8.2.            Gizli Bilgi ve 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Politikası’nda detaylı olarak yer almakta olup, Gizlilik Politikası işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme'yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır.  


9.                FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

9.1.            İnsaatsepetim markası ve logosu, insaatsepetim mobil uygulamasının ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Nuitex tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Nuitex'in mülkiyetindedir. Üye, Nuitex'in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Nuitex'in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, insaatsepetim mobil uygulamasının ve Websitesi'nin bütününü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

9.2.            Üye, insaatsepetim mobil uygulaması ve Websitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde Nuitex'in ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Nuitex, üçüncü kişilerin veya Nuitex'in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Üye'nin Sözleşmesi'ni feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Üye, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin 6.5. maddesinin uygulanacağını kabul eder.  


10.             MÜCBİR SEBEP

10.1.          Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dâhil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) Taraflar'dan herhangi birinin (Etkilenen Taraf) bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, etkilenen Taraf, diğer Taraf'a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep'i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep'in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

10.2.          Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.  


11.             UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1.          İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

11.2.          İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.  


12.             MUHTELİF HÜKÜMLER

12.1.          Delil Sözleşmesi. Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar'ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Nuitex'in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

12.2.          Sözleşme'nin Bütünlüğü. İşbu Sözleşme'nin ekleri, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme'yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatı ilga etmektedir.

12.3.          Bölünebilirlik. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12.4.          Sözleşme'nin Devri. Üye, Nuitex'in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir ve temlik edemeyecektir.

12.5.          Feragat. Taraflar'dan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

12.6.          Kişisel Verilerin Korunması: Satıcı veri işleyen sıfatı ile Nuitex ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği herhangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir. Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Satıcı Nuitex adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dâhil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

 a. Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve Nuitex’in tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, Nuitex’in belirttiği amaç dışından herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imha etmeyi,

b. Kişisel verilerin herhangi bir surette 3. kişilere aktarılması halinde işbu sözleşmedeki yükümlülüklerden 3. kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını,

c. Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak Nuitex’in menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikâyetler de dâhil olmak üzere) konusunda Nuitex’i derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği Nuitex’e vermeyi ve Nuitex ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak Nuitex tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı,

d. İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, kabul, beyan ve taahhüt eder.  

12 (on iki) madde ve 3 (üç) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflar'ca her bir hükmü okunarak, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.  

EKLER:

EK-1: Üyelik İçin Gerekli Belge Listesi

EK-2: Ödeme Yöntemleri

EK-3: Teslimat ve Ayıplı İfa Hükümleri

EK-4: Kurumsal Üyelik Taahhütnamesi

EK-5: Bilgilendirme ve Muvafakatname                                                                      


EK-1 Üyelik İçin Gerekli Belge Listesi  

Üye Ticaret Şirketiyse:

1.           Vergi Levhası Fotokopisi

2.           İmza Sirküleri Fotokopisi    


Üye Adi Şirketse:

1.           Ortaklık Sözleşmesi

2.           Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3.           Faaliyet Belgesi

4.           İmza Sirküleri

5.           Vergi Levhası Fotokopisi  


Nuitex yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.EK-2 Ödeme Yöntemleri

  Ödeme Yöntemleri: Üye, Platform üzerinden alışveriş yaparken 4 (dört) tür ödeme yöntemini kullanabilecektir:

i.            Kredi Kartı İle Ödeme,

ii.          Havale İle Ödeme,

iii.         Cüzdan Hesabı İle Ödeme.  

Üye, her bir ürün için sayılan ödeme yöntemlerinden herhangi birini veya hepsini tercih edebilecektir. Nuitex, herhangi bir zamanda ödeme yöntemlerinden birini veya birkaçını Sözleşme dışına çıkarabilecektir.                                                                                


EK-3 Teslimat ve Ayıplı İfa Hükümleri  

Teslimat: Satıcılar, ürünlerin teslimatını 3 (üç) şekilde gerçekleştirebilecektir:  

i.            Kargo (Lojistik) Şirketi İle: Satıcı ürünleri, Üye'ye kargo masrafları kendisine ait olmak üzere ürünün türüne ve miktarına göre bir kargo veya lojistik şirketi vasıtasıyla gönderebilecektir.

ii.          Üye Teslim İle: Bu teslim şeklinde, Üye, ürünleri masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı'nın mağazasından veya sipariş esnasında Satıcı'nın belirlediği başka bir yerden teslim alabilecektir. Üye'ye SMS ile doğrulama sisteminden gelen kodu karşılığında teslimat yapılacaktır. Ürünlerin Üye veya Üye'nin sipariş esnasında belirtmiş olduğu kişiye teslim etmesinin ardından, Satıcı Üye'ye veya söz konusu yetkili kişiye bir teslim fişi (veya teslimi kanıtlar benzer bir belgeyi) imzalatacak ve kaşeletecektir.

iii.         Satıcı Teslim İle: Bu teslim şeklinde, Satıcı, ürünleri masrafları kendisine ait olmak üzere Üye'nin sipariş esnasında belirleyeceği bir adrese ve kişiye teslim edecektir. Üye'ye SMS ile doğrulama sisteminden gelen kodu karşılığında teslimat yapılacaktır. Ürünlerin Üye veya Üye'nin sipariş esnasında belirtmiş olduğu kişiye teslim etmesinin ardından, Satıcı Üye'ye veya söz konusu yetkili kişiye bir teslim fişi (veya teslimi kanıtlar benzer bir belgeyi) imzalatacak ve kaşeletecektir.  


Kargo şirketi ile teslim edilen veya Satıcı teslim gönderilerde gönderim masrafları Ürünün ilan sayfasında yer almaktadır. Malın ayıplı çıkması sebebi ile Üye tarafından iade edilen ürünler, aynı gönderim yöntemi ile iade edildiği takdirde (örneğin, kargo şirketi ile gönderildiyse, aynı kargo şirketi ile), iadeye ilişkin gönderim masrafları da Satıcı'ya ait olacaktır. Üye'nin ürünü süresi içinde iade etmesi halinde Satıcı, iade kargo bilgisinin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden 14 (On Dört) gün içinde Üye'nin talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür.  

Ayıplı İfa:  

1.      Siparişi verilen ürünün kişiye özel üretilmesi, renk tercihi yapılması durumunda sipariş iptal ve ürün iade edilemez.

2.      Üye, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Ürünün tesliminden sonra ise sipariş iptali ve ürün iadesi mümkün değildir.

3.      Nuitex alım satım ilişkisinin tarafı olmayıp, satıma konu mal/hizmetler Satıcı tarafından ilan edilmiş olan nitelik ve özellikleri ile satılmaktadır. Üye'nin teslim aldığı ürünün ayıplı olduğu açıkça belli ise ürünün teslim alındığının Üye tarafından veya otomatik olarak onaylanmasından itibaren 2 (İki) gün içinde Üye durumu ihbar edecektir. Üründeki ayıp teslimat sırasında açıkça belli değilse ürünün teslim alındığının Üye tarafından veya otomatik olarak onaylanmasından itibaren 8 (Sekiz) gün içerisinde ihbar edebilecektir. İhbar koşuluna uyulmaması durumunda Üye Satıcı'ya karşı ayıba karşı sorumluluk iddiasında bulunamaz. Ayıp ihbar süresinin kullanılması için Websitesi üzerinden yapılacak ihbar yeterli olup, ürünlerin bu sürede Satıcı'ya ulaştırılması gerekmez.

4.      Üye'nin teslim aldığı üründe bir ayıp olması halinde, Üye ürünü Satıcı'ya iade etme hakkına sahiptir. Üye'nin ayıp ihbarında bulunmasından itibaren 5 (Beş) gün içerisinde, Satıcı'nın seçtiği gönderim türüne göre; ilgili ürünleri Satıcı'ya gönderilmek üzere kargoya vermesi veya Satıcı'nın teslim alması için hazır etmesi veya Satıcı'ya teslim etmesi gerekmektedir.

5.      Üye'nin ayıplı ürünü süresi içinde iade etmesi halinde Satıcı, iade kargo bilgisinin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden 14 (On Dört) gün içinde Üye'nin talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür.        


EK-4   Kurumsal Üyelik Taahhütnamesi  

1.      İşbu Kurumsal Üyelik Taahhütnamesi (“Taahhütname”); Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi Karakoyunlu Caddesi No: 4 Sincan/ANKARA adresinde bulunan Aracı Hizmet Sağlayıcı (“AHS”) NUİTEX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş (“Nuitex”) ile Kurumsal Üyelik Sözleşmesi'ni (“Sözleşme”) elektronik ortamda onaylayacak olan üye ("Üye") arasında yapılan Sözleşme'ye ek olarak hazırlanmıştır.

2.      İşbu Taahhütname ile Üye, Sözleşme kapsamında ticari ve mesleki amaçlarla alım satım işlemlerinde bulunduğunu, işlemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un kapsamına girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.      Üye'nin  www.insaatsepetim.com  alan adlı elektronik ticaret platformuna üyelik başvurusu esnasında bildirmiş olduğu cep telefonu numarasına, kimlik doğrulama amacıyla bir kod veya doğrulama bağlantısı gönderilecektir. Üye, söz konusu doğrulamayı yapmasının ardından, ilgili cep telefonu numaralarının kendi ticari işletmesine özgülenmiş ticari işletmenin iletişim bilgileri olduğunu ve bunlardan yapacağı doğrulama ve iletişimin kendi sorumluluğunu doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

4.      Üye ayrıca, kimlik doğrulama amacıyla “Nuitex”e beyan etmiş olduğu cep telefonu numarasının kendisine ait olduğunu, üyelik işlemi yapılan tüzel kişiliği temsil etmeye ve Sözleşme ile bağlı kılmaya yetkili olduğunu, aksi takdirde “Nuitex” in bundan dolayı herhangi bir kayıp veya zarara uğraması halinde “Nuitex” i ilk talebi üzerine derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.      İşbu Taahhütname, “Nuitex” ile Üye arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda Sözleşme'nin 12.1 maddesinde yer alan delil sözleşmesi uyarınca 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında bağlayıcı, kesin ve münhasır delil sayılacaktır.

6.      İşbu Taahhütname, Üye tarafından şirket kaşesi ve ıslak imzalı olarak imzalanarak başvuru esnasında Üye Ofisi'ne yüklenecektir.

   

İsim:

Unvan:

İmza:

Tarih:    EK-5 BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME  

1.      Nuitex Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş (Nuitex) olarak kişisel veri gizliliği en önemli önceliklerimizden biridir. Bu kapsamda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasıyla imza yetkililerinin birtakım verileri Nuitex tarafından işlenmektedir.

2.      Aydınlatma Yükümlülüğü: Kanun kapsamında Nuitex veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu sıfatı ile Nuitex; kişisel ve finansal bilgilerinizi ya da kurumunuzun yetkili temsilcilerine, yöneticilerine, denetçilerine, yönetim kurulu üyelerine ait bilgileri kaydedecek, saklayacak, tarafınıza sunduğumuz hizmetleri devam ettirebilmek için güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda yurt içinde ve dışında mukim 3. kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

3.      Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz; Platform aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

4.      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Sözleşme kontrollerinin yapılabilmesi, imza yetkililerinin kontrolü, mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, ticari faaliyetlerinin ve Hizmetler’in geliştirilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.      Nuitex Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: Yürürlükteki mevzuatımızın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ile diğer 3. Kişiler, hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere her türlü hizmet sunan, işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ile diğer üçüncü kişilerdir.

6.      Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Müşterilerimizin Hakları: Nuitex’e başvurarak;

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

7.      İşbu bilgilendirme yazısı ve muvafakatname, Nuitex ile imzalamış olduğunuz Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

8.      Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Nuitex’in meşru menfaati kapsamında kullanılan bilişim sistemlerinin yurtiçi ve yurtdışında olması nedeniyle bu sistemlerin sağlayıcı firma ve iş ortaklarıyla paylaşılmasını kabul ederiz.                  


MUVAFAKATNAME  

Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan genel işlem şartları tarafımızca detaylı olarak incelenmiş, avukatlarımıza/danışmanlarımıza incelettirilmiş ve karşılıklı müzakere edilerek kabul edilmiştir. Özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde doğurabileceği sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş, teknik hususları alanında uzman kişilerle de görüşüp değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan sözleşmeyi imzalamayı ve Sözleşme hükümlerinin bütünün tarafımıza uygulanmasını kabul ederim/ederiz.